super hybridSeniornett har som formål å lære seniorer, 55+, å ta del i det digitale samfunn. Organisasjonen drives av frivillige seniorer.
Seniornett har avdelinger over det meste av landet.
 
Dette er hjemmesiden til Seniornett Larvik. Hovedsiden til Seniornett Norge finner du her seniornett.no 

 
 

Vi i stbokestien 2020 11yret i Seniornett Larvik har et sterkt ønske om fortsatt å kunne hjelpe våre medlemmer med å løse «datautfordringer» i hverdagen. I oktober spurte vi dere om behovet for å opprette en slags hjelpetjeneste på telefon. Responsen har pent sagt vært så og si fraværende.

Vi tolker dette dithen at det er det sosiale, små kunnskapsdrypp og tilgangen på en til en hjelp som vi alle ser fram til å komme i gang med igjen. Dessverre er situasjonen fortsatt slik at dette ikke blir mulig med fysiske samlinger på en stund ennå.

Løsningen blir å gå digitalt. For å opprettholde en slags sosial tilhørighet, vil vi fram til jul avholde et par digitale samlinger på nett. Nettet har vist seg å være et utmerket sted å møtes på, ikke som en erstatning for den fysiske kontakten, men som et supplement.

Virker det skremmende? Kreativiteten har vært stor blant utviklere og brukere av digitale møterom i denne spesielle tiden. Dette har gitt oss sikrere, stabilere og enklere verktøy. Et av disse verktøyene er Zoom fra Google. Med dette verktøyet (applikasjonen) kan du enkelt «nærmest med ett tastetrykk», delta i et møte. I dagene fram til vårt første Zoom-møte vil vi vise deg hvordan du deltar, på PC, nettbrett eller telefon. Følg med på hjemmesiden vår seniornett-larvik.no, og du kan også lese om det på Seniornett sine sider.

For å komme i gang med Zoom-møter, har vi valgt emnet «Digital slektshjelp», og å bruke en erfaren digital møteleder Vidar Øverlie. I første møte vil han innlede med en presentasjon av Nasjonalbiblioteket og noen av deres tjenester. Dette burde være av interesse også for andre enn slektsforskere. Om du har en slektsforsker i deg eller ikke, anbefaler vi deg å delta i disse møtene for å oppleve hva dette er.

Første digitale møte avholdes torsdag 26. november kl. 11.00.
Lenke til det digitale møterommet er sendt medlemmene i nyhetsbrev.

Det oppfølgende møte avholdes torsdag 10. desember kl. 11.00.
Lenke til det digitale møterommet er sendt medlemmene i nyhetsbrev.

Er du medlem, og har du ikke fått nyhetsbrev fra oss? Da mangler vi din e-postadresse eller den vi har er feil. Send oss en e-post, så ordner vi det.

Har du synspunkter eller forslag til temaer som kan passe i en digital presentasjon, hører vi gjerne fra deg.

Styret i Seniornett Larvik


 

HerregardenEtter mange fantastisk flotte sommerdager fikk vi jo endelig litt etterlengtet regn, men de fine dagene kommer snart tilbake!  Været har kanskje vært den eneste gleden vi i risikosonen for Korona har hatt, sammen med mulighet til å gå fine turer med god avstand. 

Aktiviteten i Seniornett Larvik fikk en bråstopp på grunn av stengingen av Gloppesenteret og at våre medlemmer også er i risikosonen. Jeg har vært i kontakt med Gloppesenteret og fått vite at vi vil få ny beskjed 1. september om hva som skjer med lokalene – men jeg må innrømme at det ikke ser lyst ut før vi ser en fremtidig vaksine kommer.

Når vi kommer over sommeren, vil vi ha et styremøte for å diskutere mulighetene om det er andre løsninger og om det er mulighet for å kunne ha et sikkert smittevern. Fortsatt vil Seniornett Norge ha datahjelp for medlemmene, dersom dere har behov for det.

Jeg har hele styret bak meg når jeg sier at vi savner dere og den gode sosiale kontakten vi har hatt på våre datacafeér. Håper at verden snart kommer tilbake til mer normale tilstander, og at vi kan sees igjen.

Ha en god sommer og ta godt vare på dere selv!

På vegne av styret

Lasse Midtvik


 

stopp signVi forholder oss til Regjeringens restriksjoner og helsevesenets anbefalinger vedrørende arrangementer.

Det blir derfor ikke avholdt noen arrangementer i vår regi, Datacafé og kurs, så lenge disse restriksjoner og anbefalinger gjelder.

Følg med her på hjemmesiden vår for oppdatert informasjon.

Følg også med på vår Facebook side. Der kan du også stille spørsmål om problemer du måtta ha med bruk av digitale tjenester eller PC, nettbrett og telefon. Kanskje kan noen av foreningens medlemmer hjelpe deg?

linktofacebook sm